GAÁL István

AMIT ROSSZUL TUDUNK

A könyv 1936-ban íródott. Az olvasó képet alkothat arról, milyen hiedelmek, téveszmék, téves tanok fonták át ferdítéseikkel a természettudományokat a 20. század kezdetében és a távolabbi évtizedekben, sőt évszázadokban. Igen gazdagon értelmezve a természettudományokat, több ágának hiedelemvilágát tárják fel a kötet írásai, amelyek több önálló fejezetbe rendeződnek. Közülük a leggazdagabb az Állatország, amely külön gyűjti a gerinctelen állatokhoz, majd a változó "vérhőmérsékletű" gerincesekhez, továbbá a madarakhoz fűződő "koholmányokat" követően az emlősök, majd pedig általában az állattan tematikájába sorolható hiedelmeket. E fő tematikán belül szentel teret a szerző az Ember címszóhoz kapcsolható téves tanoknak is. Ezután Növényország hiedelmeinek szövevényes liánjait hajtja szét az olvasó előtt a kötet; gombákhoz, zúzmókhoz, fákhoz fűződő írásokkal tanít, oktat, s néminemű növényetimológiai ismeretekkel is szolgál. A továbbiakban pedig a Terra bolygó kerül a vizsgálódások középpontjába; Földtörténet fejezetcím alatt cikkek sorakoznak. A Földrajz és egyebek tárgykörén belül több meteorológiai tematikájú kérdésre kap helyes választ az érdeklődő. Hivatkozik számos jeles tudományos forrásra, de szépirodalmi idézetekkel is színesíti cikkeit. Gazdag információs adattár születik ily módon a kötet lapjain, amelynek "mélyrétegei" egészen az ókori "természetismerők" tanaiig nyúlnak le. (Külön érdekessége a kötetnek, hogy az olvasó képet nyerhet arról is, mennyit fejlődtek a természettudományok, mennyi új adat, információ született a könyv megírása óta eltelt évtizedekben.) Az érdekes olvasmány hiedelmeket eloszlató, megbízható adatbázisával az érdeklődők természettudományos ismereteit gazdagítja majd.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez