GECSE Gusztáv

BIBLIAI TÖRTÉNETEK

A könyv elmondja mindazt, amit a Bibliáról nem szakembernek tudni kell vagy érdemes. Szó esik a mű keletkezéséről, forgalmáról, értelmezéséről, az emberiség történetében, kultúr-, irodalom- és társadalomtörténetében betöltött szerepéről, tárgyalja a Biblia- fordítások kérdését. Legfőbb érdeme - elmeséli mintegy az egész Bibliát. Ebben az elbeszélésben számos buktató, probléma rejtőzik: mindenekelőtt az anyag szinte áttekinthetetlen bősége, gazdagsága. Ugyancsak nehéz az epikus és lírai történetek organikus egységét a mégiscsak magyarázatra szoruló fogalmak, jelenségek, kifejezések kommentálásával megbontani. Gecse Gusztáv szinte virtuóz módon lesz úrrá a nehézségeken. Valóban elmeséli az egész Bibliát, de súlyozza az anyagot. A művészetben, vallásban, mitológiában legfontosabb kérdésköröknek nagy terjedelmet szentel, a kevésbé termékeny, kevésbé ismert motívumokat erősen összevonva, mintegy tömörítve adja. Legtöbbször sikerrel törekszik arra, hogy a magyarázatokat, értelmezéseket a bevezetésekbe sűrítse, magánál az elbeszélésnél azután hagyja magáért beszélni a szöveget. Természetesen szó sincs arról, hogy versenyre kívánna kelni az eredeti szöveg szépségével: objektív, leíró ismertetést nyújt, de oly módon, hogy az olvasó nemcsak tisztába jön a történetek lényegével, de kedve is támad magához a forráshoz, nem zavarják immár az ismeretlen fogalmak, összefüggések.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez