GION Nándor

EZ A NAP A MIÉNK

Gion Nándor írói pályájának elején, a 70-es években fogott bele abba a nagyszabású regénysorozatba, amelynek első része a Latroknak is játszott volt. Több mint két évtized után folytatja az író a személyes gyökerekből is táplálkozó családtörténeti epikát, ezúttal az 1941 és 1945 közötti éveket fogva át a bácskai, sok nemzetiségű község életéből merítve. "Ez a nap a miénk" - örvendeznek az itteni magyarok, amikor a délvidék visszafoglalására érkező, átvonuló sereget ünneplik, s reményeik szerint ennek a napnak ezeréves folytatása lesz... Az első világháborút megjárt, óvatos Rojtos Gallai István, aki sváb feleségével, Rézivel immár nagyszülői korba került, az új előljáróság mezőőrnek nevezi ki, s mint félhivatalos ember lovon járja a község egyik széles határát. Barátja, a vérmes, latorságokért börtönt is viselt Török András viszont él a történelem adta szerencsés pillanattal, s a magyar uralom beköszöntével megsarcol pár szerb nagygazdát, tanyát vásárol, gazdálkodik, kupeckedik és sejthetően sötét űzelmeit is folytatja.

Gion nagy epikai bőséggel bontja ki Gallai István előadásában a négy háborús év helyi históriáját, a háttérben titokban szervezkedő szerbek akcióit, a helyi zsidók kiközösítésének, elhurcolásának eseményeit - a humánum megnyilatkozását, a vad indulatok, nemzetiségi-politikai ellentétek alakulását. Akad családjában nevét magyarosító sváb, akad kommunista, de a nácik oldalára álló német, s megrendítő epizódok sorában látjuk a bukovinai székelyek megtelepedésének, majd menekülésének eseményeit. A szétszórattatás, a helyi németség táborokba zárása, a bevonuló orosz-szerb csapatok nyomán a véres bosszúállás: tömegsírok, iszonyatos kínzások ideje köszönt be 1944 őszén. Török András sorsa is beteljesedik, de az elbeszélő főszereplő - ügyességgel, s nem kevés szerencsével - túléli a megtorlást.

A klasszikus, cselekményes epika, s ugyanakkor a rejtett irónia és a balladás feszültség jegyében megformált - önállóan is megálló - regény olvasmányos, sikerre számíthat.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez