Johann Wolfgang GOETHE

JOHANN WOLFGANG GOETHE LEGSZEBB VERSEI
(Fordította: Arany János; Utószó: Vas István.)

Goethe hatalmas lírai életművéből 55 költeményt tartalmaz a kicsiny válogatás. A válogató remekelt. Nem azért, mert sikerült felvennie minden fontos, vagy akárcsak minden remekművű Goethe-verset - ez az adott terjedelem mellett reménytelen vállalkozás lett volna-, hanem azért, mert a kiválasztott költemények mindegyike a legszebb Goethe-versek közé tartozik, együttesük pedig remekül tükrözi nemcsak a nagy költő pályájának alakulását (a költemények időrendben sorakoznak, ha dátum nem is jelzi keletkezési idejüket), de azt a hatalmas skálát is, amin e versek elhelyezkednek. Az olvasó így nemcsak azt az utat követheti végig, amit Goethe megtett fiatalkorának a népdalból és a rokokó dalkultúrájából egyaránt táplálkozó lírájától a Mignon-versek romantikájáig, a Prometheus-költemény mitológizmusáig vagy a Római elégiák klasszicizmusáig, a Xéniák szinte posztmodern allúzióiig, de megismerkedhet a szinte dekadensen túlfinomult, a minuciózus hangváltozásokat, -hullámzásokat is érzékenyen követő lírikussal éppúgy, mint a szinte bursikóz, plebejus erőt és derűt sugárzó költővel, vagy a gondolati-filozófikus versek írójával, illetve a derűsen érzéki, netán éppen mélyen erotikus vagy a szerepjátszó, drámai monológokat alkotó, sokszor pedig ezoterikusan zárt, ismét máskor játékosan évődő alkotóval (A szép éjszaka, Nyugtalan szerelem; Vanitas! Vanitatum vanitas; A Villikirály; Világlélek, Orphikus ősigék; A napló; Üdvözült vágy stb.).

A kicsiny kötet, éppen "szűkmarkúsága" okán talán a legjobb bevezető Goethe költészetébe. Inkább felcsigázza, felajzza a versolvasót, mintsem zavarbabozza bőségével.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez