Johann Wolfgang von GOETHE

POLARITÁS

Mint ismeretes, Goethe nemcsak minden idők egyik legnagyobb költője, regény- és drámaírója volt, de esztétikai, kritikai gondolkodóként is a legelső sorban áll. Hatalmas életművének értekező írásokat tartalmazó része mennyiségileg is imponáló, tartalmilag pedig az esztétikatörténet legmaradandóbb örökségéhez tartozik. A kicsiny kötet ebből az óriási anyagból nyújt alig százoldalnyi válogatást. A benne szereplő írások (Polaritás, Epikus és drámai költészet, További megjegyzések a világirodalomról, A "német Gil Blas", A képzőművészet nyersanyagai, Kant filozófiájáról, A titkok, A Laokoón- szobor, Szabályok színészeknek, A gyüjtő és övéi, Rosszakaróimnak) a leghíresebbek közül valók, ám - épp csak arra alkalmasak, hogy felhívják az olvasó figyelmét Goethe értekező életművére (amelyből korábban már testes válogatások jelentek meg magyarul).

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez