Johann Wolfgang von GOETHE

FAUST
(Jékely Zoltán fordításában)

A goethei életmű fő alkotása a Faust. Alkotója szinte egész életén át dolgozott rajta. A téma, a megismerésre, tudásra szomjazó emberi vágy drámája nem nála jelenik meg először. Vándorútja hosszú: kezdve a Faust Népkönyvön, amely ennek a motívumnak első írásos változata, Christopher Marlowe drámáján át a 18. századi Friedrich Müller, valamint Klinger Faust-alakjáig. Ezekkel egy időben már készült Goethe művének első változata, az úgynevezett "ősfaust". Ezt követte 1808-ban a végleges mű első német kíadása.

A dráma alapgondolata közismert: a Faust és Mefisztó közötti szerződés szerint Faust halála után az ördögnek adja lelkét, s ennek fejében Mefisztó a földön Faust minden óhaját teljesíti. Az első rész líraibb, szubjektívebb: az elvont tudásból való kiábrándulás, a mágia sikertelen kutatása, s a tragikus szerelem Goethe személyes élménye. A fausti megismerésvágy a kor szellemének hatása, amelyben a francia forradalom előtti években feltörő polgárság mindentudásra való törekvése fejeződik ki. Az első rész vezérmotívuma, a Margit-tragédia, az elcsábított és gyilkossá lett lány története, az elavult társadalmi rend, a merev előítéletek és a képmutató erkölcs elleni vád. Itt Faust még az úgynevezett "kisvilágban" bolyong, tévedései, csalódásai személyes, emberi jellegűek. A második - kevésbé ismert és olvasott rész - a "nagyvilágba" viszi főhősét. Faust a közéletben keresi cselekvése értelmét, s bár csalatkozik, végül az alkotó mégis megváltja, küzdelmét jutalmazva feloldozza a hőst, jelképezve, hogy a küzdő ember nem bukhat el.

Johann Wolfgang von GOETHE

FAUST (Márton László fordításában)

A Matúra sorozat kötete Goethe leghíresebb művét, a sokak által a világirodalom fő-fő alkotásának tekintett Faustot, annak első részét tartalmazza. A nagyszabású "világköltemény" persze csak második részével válik teljessé, ám az első rész önmagában is teljes értékű műalkotás, ráadásul ez a népszerűbb, minden filozófiai, bölcseleti implikációja ellenére is érthetőbb, áttekinthetőbb, a benne foglalt tragikus szerelmi történet (Faust elcsábítja - az új fordítás szerint - Gittát, aki anyjának és gyermekének gyilkosává válik, börtönbe kerül, majd kivégzik) okán is az egyszerűbb olvasókhoz (is) közelebb álló mű. A gyakorlatilag áttekinthetetlen méretű nemzetközi Faust-irodalom ugyan egyre nehezebbé teszi a mű értelmezését, a sorozat azonban nemcsak a szöveget adja, nemcsak találó és pontos tárgyi magyarázatokkal segíti a megértést, de az irdatlan kommentárirodalmat is igyekszik bemutatni, benne valamiképp eligazítani (részint szemelvények segítségével, részint a különböző kérdésekbe elrejtetten, részint bibliográfiai útmutatással). A szöveget így gazdag apparátus kíséri, a kiadás legfőbb újdonsága és érdekessége azonban az, hogy új fordításban adta a nagy művet. A Faustot ugyan igen sokan magyarították a múlt század közepe óta, az elmúlt évtizedekben azonban Jékely Zoltán átköltése vált standard munkává, gyakorlatilag "a" Faust-fordítássá az első részt illetően).

Márton László igen nehéz munkára vállalkozott. Jékely fordítása ugyanis nemcsak maximálisan hű volt (gyakran szinte fordítói puskaként is lehetett használni), de elbűvölően költői; a szó hagyományos értelmében "szép", dallamos, zenei lágy. Nos, Márton László jó érzékkel tapintott rá, hogy az eredeti nem csak szép, Goethe poétikája sokkal bonyolultabb, összetettebb, vannak síkjai, rétegei, amelyek nyersek, durvák, nemcsak erotikusak és érzékiek, de kifejezetten trágárak és visszataszítók, versnyelvében a frank tájszólás argója helyet kapott, nem is beszélve a középkori alluziókról, valamint az ördög, Mehpistopheles blaszfémiáiról. Márton sem volt képes persze a goethei komplexitást visszaadni (ez nyilván lehetetlen is), ám egy másféle, egyszerre modernebb és archaikusabb Faustot ad. A Jékely-féle fordítás csodásan zengő jambusait meg- megdöccenti, nem riad vissza a durvább, obszcénabb kifejezésektől, a köznapibb hangvételtől. Fordítása nem jobb Jékelyénél, más, de ugyancsak hű, Goethe és munkája egy másik aspektusát (egyúttal egy másféle értelmezés lehetőségét is) villantja fel. Az új fordítás okán ez a kötet szélesebb körben találhat olvasókra.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez