GONDA János

JAZZ
Történet - elmélet - gyakorlat.

Az átfogó jazz-kézikönyv Előszavában a szerző hangsúlyozza a jazz önálló művészet voltát, ugyanakkor rámutat a klasszikus, kompozíciós zenével való rokonságaira is, méltatja a hazai jazzélet örvendetes fejlődését, de nem hallgatja el a gátló tényezőket sem. Maga a mű négy nagy részre tagolódik, melyek mindegyike erősen történeti szemléletű.

Az első rész a jazz forrásait és ősformáinak (munkadal, ballada, spirituálé, blues) kialakulását ismerteti, a második pedig négy korszakra osztva tárgyalja a műfaj fejlődéstörténetét (archaikus, "klasszikus" New Orleans-i, swing, modern jazz) a századfordulótól napjainkig. Más metszetben, az egyes hangszerek és művészeik szerint tagolva még egyszer végigfut ezen a történeten, majd a történeti részt az európai törekvések és a hazai jazz-élet bemutatásával zárja. A harmadik, Elemzés című rész a jazzmuzsika elméletét és gyakorlatát tárgyalja öt nagy fejezetben (dallam és forma, ritmus, harmónia, hangszerelés, improvizáció), megint csak a történeti fejlődést követve, gazdag kottapéldaanyaggal. A negyedik rész, a Függelék fogalommagyarázó kislexikonnal indul, ezt jól tagolt, bő diszkográfia, a szervezetek, intézmények, iskolák, fesztiválok és klubok országonkénti címjegyzéke, valamint az életrajzi alapadatokat is tartalmazó névmutató követi.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez