Nadine GORDIMER

JULY NÉPE

A történet főszereplői egy fehér család, Bam Smales, jómódú építészmérnök, felesége, Maureen és két kisgyerekük valamint néger háziszolgájuk, July. Smalesék felvilágosult emberek, nem hívei az apartheidnek, és már jó ideje sejtik a bajt, de nem akarják otthagyni vagyonukat - és hazájukat, hiszen Dél-Afrika vitathatatlanul az ő hazájuk is. Amikor pedig a felkelés kitör, és életük veszélybe kerül, akkor már késő, a repülőgépeket is lelődözik, ezért egyetlen útja marad a menekülésnek: July felajánlja, hogy hazaviszi őket a falujába. Készpénzüket, gyerekeiket és némi legszükségesebbet a terepjáróba csomagolva háromnapos út után érkeznek a parányi kis faluba, ahol kapnak egy kunyhót - és ezután már July népe között kell élniük. Az együttélés egyik fél számára sem könnyű, még a gyerekek illeszkednek be legkönnyebben a dolgok idegen rendjébe, a felnőtteket demoralizálja a félelem, a reménytelenség, a piszok, a megszokott civilizáció hiánya, és a teljes elszigeteltség, kulturális idegenség. Köztük és July közt lassan átalakul az úr-szolga viszony, szülőfalujában July az úr, s ennek külsőleg szinte változatlan magatartása ellenére lassan érvényt is szerez: megtanul vezetni és engedély, sőt szó nélkül el-elviszi Bam kocsiját. A feszültségek folyamatosan nőnek, míg végül a környéken rejtelmes helikopter jelenik meg, Maureen fejvesztetten rohan feléje - ám végül nem tudjuk meg a végkifejletet, mert a regény ezen a ponton befejeződik.

A könyv sokoldalúan érzékelteti az olvasóval Dél-Afrika robbanékony helyzetét, de a majdani felszabadítás utáni problémákat is. Érdekes és meggyőző a néger falucska helyszínrajza, zavaros és nem könnyen érthető viszont a regény nagy részét átszövő pszichologizálás. Izgalmas témája ellenére nem könnyű olvasmány.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez