GORDON Agáta

KECSKERÚZS

Gordon Agáta első prózakötetén érezhető, hogy mint sokan mások, ő is versekkel kezdte az írást. Különös hangú, lírai karakterű regénye, melyben a kifejezés és az önkifejezés még szorosan összekapcsolódik, erre enged következtetni.
A történet helyszínei, a vidék, a falu, a kollégium és a pszichológusnő rendelője. Itt és a lélek belső, rejtett tájain játszódik a lányok közötti érzelmekről, homoerotikus vágyakról valló, megejtő őszinteséggel írt regény. A szereplők sebezhetőségük, esendőségük teljes tudatában a maguk teremtette zárt mikrovilágokban élnek. A külvilágot a sivárság és a titkokat körüllengő érzéketlen értetlenség jellemzi. A valós történések a külvilági léten túl, a lélek legelzártabb bugyraiban zajlanak, a két ember közötti érzelmek kibontakozása és hullámzása során. Ezek az érzelmek sokszor banálisak, másszor nagyszerűek, néhol kicsinyességgel teliek, mint ahogyan a heteroszexuális kapcsolatokra is jellemző. Gordon Agáta alakjainak kontúrja a köréjük szőtt világ sajátos atmoszférájában rajzolódik ki igazán, és újszerűségük is ebben rejlik. A szerző a lélekben zajló események ábrázolását akként teszi a külső világ lenyomatává, hogy az olvasó szinte alig veszi észre a váltásokat, átsiklásokat. A negyven fejezet mindegyikét egy-egy versidézet vezeti be, ezek mintegy logikus fölvezetését adják az utána következő prózának. Az író ábrázolni és közölni akart a világgal olyan dolgokat, melyről tudása megszenvedett tapasztalatokat sejtet; amit ír, az a maga nemében előzmény nélküli, egyszerre banális és lírai, kifinomult és ugyanakkor rusztikus. - A lélek legrejtettebb zugait faggató regényt a modern prózára fogékony olvasók értik, értékelik majd igazán.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez