Thomas GORDON

A TANÁRI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE

Gordon világsikert aratott hatékonyságfejlesztő módszere TET. néven honosodott meg a szakirodalomban. A program teljes és egységes rendszer, melynek sajátos gyakorlati fogásai és alapelvei akkor működnek a leghatékonyabban, ha a tanár munkáját segítve a szülők is partnerré válnak. A partnerré válást mindenekelőtt a TET. programhoz szervesen kapcsolódó PET. tanfolyam segíti elő, mely a tapasztalatlan (nem műveletlen) szülők ezreinek nyújt segítséget, hogy tájékozottabb, képzettebb szülőkké váljanak - a kötet kiegészítő fejezet gyanánt foglalkozik a tanulási problémák otthoni megoldásával. Sőt a tanítást és tanulást két különböző, egymástól független és eltérő folyamatként kell szemlélnünk, így a tanár és a tanuló közt is lennie kell valamilyen kapcsolatnak, összekötő láncszemnek - amire szert tehetünk, ha lemondunk az erő és a hatalom használatáról, s vele párhuzamosan elhagyjuk a fegyelmezési módszerekkel járó szóhasználatot is, azaz partnerként kezeljük a gyermekeket.

Külön fejezet foglalkozik az eredményes tanár-diák kapcsolat modelljével, melynek elengedhetetlen feltétele a két fél közti kommunikáció. A szerző 12 pontban gyűjti össze a verbális kommunikáció gátjait, amelyek miatt a tanár szinte tehetetlenné válik a diákok problémáinak megoldásában; azonban megismerkedhetünk a kommunikációt megkönnyítő tényezőkkel is. A diákok problémái mellett a tanároknak is megvannak a sajátjai, ezért a kötet legterjedelmesebb hányada az iskolai konfliktusok megoldásának kérdéskörével foglalkozik. A TET meglehetősen sajátos szemléletet tükröz, nézetei igazát azonban a szerző konkrét tapasztalatok alapján szerzett példákkal támasztja alá. Nem merev szabálygyűjtemény, így akár a gyakorló pedagógusok, akár a szülők sikeresen hasznosíthatják.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez