GRENDEL Lajos

SZAKÍTÁSOK

A regény hagyományos értelemben vett cselekménye egyetlen mondatba sűríthető: Pálóczi Andrást elhagyja a felesége és összeköltözik annak legjobb barátjával, Szemere Ákossal. E tény és következményei korábbi "szakítások" betetőzései, illetve újabb kapcsolatok megszakadásának okai lesznek. A bonyodalmak körkörösen szélesülnek, egyfelől a baráti társaság tagjaira, másfelől időben előre és visszafelé. Minderről három nézőpontból értesül az olvasó: Pálóczi egyre lehetetlenebb kalandjaiból, Szemere Ákos naplófeljegyzéseiből és az író beszámolójából - a regény három szövegrétegéből. A háromféle aspektus, mint három kameraállás a filmben, ugyanazoknak a történéseknek a krónikája, értelmezése és reflexiója, mégis egészen más beállítása.
A főszereplők minduntalan megalázó helyzetbe kerülnek, nem annyira a körülmények hatalmánál fogva, inkább saját gyöngeségeik, egymásra utaltságuk miatt. Lehetetlen helyzetükből "szakításokkal" próbálnak kikecmeregni, de ezzel mit sem segítenek magukon, vergődésük, öntépésük mindhalálig tart. És életük, sorsuk folytonos elemzésével, állandó magyarázgatásával mintha még mélyebbre süllyednének a maguk válságában. Már csak a múltjuk miatt is, amellyel szintén szakítani próbálnak valamennyien, de persze sikertelenül. Meneküléseik, szakításaik valami végzetes körforgássá, tébolyult dervistánccá válnak, és egyre reménytelenebbé, noha valamennyiüknek bő érvkészlete van az önigazoláshoz, az önfölmentéshez; az egymásra mutogatáshoz éppúgy, mint a kölcsönös megbocsátáshoz.
Grendel modern prozódiájának fontos eleme a távolságtartás, melynek következtében minduntalan érezni a regény szövegkonstrukció mivoltát, miközben a cselekmény fő sodra az epikai áradásba való belefeledkezésre készteti az olvasót. Stilizációk egész sorával él az író: a groteszktől a szándékolt melodrámáig, az önreflexiótól a közösségi érvényű sorsképlet modellezéséig, a lírai realizmustól a humorig. - A mai magyar próza e kiemelkedő teljesítménye igényes és a modern irodalomra fogékony olvasókra számít.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez