GYÁRFÁS Endre

ERDŐTANÍTVÁNY
Válogatott versek

Gyermekirodalmunk igen jelentős alkotója, Gyárfás Endre felnőtteknek szóló verseiből állított össze kicsiny válogatást, amely szintúgy "korhatár nélkül" olvasható - két okból is. Egyrészt verseinek tárgya miatt, hiszen e líra örök témát, a természetet, a természeti tájat ábrázolja; másrészt azért, mert versbeszéde, stílusa, poézise kristálytisztán átlátható és a magyar költészettörténet patinás hagyományait követő (vagy a népköltészet vagy a lírai realizmus nyomvonalán halad). Gyárfás Endre szinte áttetszően természetes verseket ír; darabjai, akár a hegyi források: tiszta vizűek és halkan csörgedezők, szinte magától értetődően szólók és evidenciaszerűen tetszetősek. Pedig alaposabb betekintés után az olvasó ráébred, hogy minden természeti szépség, valamennyi tájélmény mögött ott húzódik az intellektus, a lélek, az erkölcs és a bölcselet mélyebb fekvésű mondandója: a szarvasnyáj futása az elmúlás allegóriája (A szarvasnyáj, az elvarázsolt), a hegyről való képzelgés, az emberi tehetség, cselekvési lehetőség határainak fölmérése (Hegyet álmodtam a síkra), a kanyargó indák látványából az egyszerű vers szépségének himnusza válik (Kanyargó indák), Déva várának leírásából szerelmi vallomást transzformál (Ballada rólad). És ahogy kibomlik ezeknek az átlátszó, "egyszerű" verseknek mélyebb, összetettebb üzenete, úgy válik láthatóvá Gyárfás Endre poétikájának sokszínűsége, szabályos rétegezettsége, kifinomultsága, alakzatainak változatossága, szóképeinek erőteljessége. Például Berzsenyiről szólva így sűrít egyetlen szakaszba szubjektív életérzést és kollektív sorsérzetet: "A bor ha csorran, Berzsenyi háborog, / dühös- kesernyés füsttel ölelkező / ódát röpít diófa álmos / lombja alól a helóta-éghez" (Berzsenyi Niklán). Vagy "botanikai természetű" képei sorában a legváltozatosabb poétika művelésére ad példát (pl. az Amikor elvadult a kert című ciklusban).
Gyárfás Endre természeti-táji élményekből táplálkozó költészete nemcsak egy szenzibilis költőalkatot mutat, hanem a nagyon mélyről fölzengő intellektus gondolati költészetére is utal. Éppen ezért kötetének kétféle olvasata is lehet: a szép versek kedvelői az önmagukban álló szépségek okán fogják magukénak érezni e válogatás anyagát; a vájt fülűek bizonyosan meghallják a gondolati-spirituális háttérből fölmorajló üzenetet is. Vagyis - minden verskedvelőnek jó szívvel ajánlható a válogatott versek gyűjteménye, amely immár a felnőttekkel is fölfedezteti Gyárfás versművészetét.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez