GYÖRGY Péter

DIGITÁLIS ÉDEN

"Két - egymással szorosan összefüggő - probléma foglalkoztat évek óta: a kulturális hierarchia átrendeződése, illetve a digitális forradalom, másképpen a napjainkban kialakuló információs társadalom és gazdaság hatása a Gutenberg- galaxisra" - írja György Péter a kötet bevezetésében.
Tanulmánygyűjteménye a jelenkori paradigmaváltás kérdéseivel foglalkozik, azokkal a gondolatokkal szembesíti olvasóját, melyek századunk utolsó évtizedében megkerülhetetlennek látszanak. A szerző úgy látja: óriási átalakulások zajlanak, fogalmak értékelődnek át, változik a művészet, a nyilvánosság szerkezete, új "kulturális kánon" van születőben. Ezekkel a kihívásokkal néz szembe, kérdések sokaságát fogalmazza meg, mert "vélhetően jobban járunk, ha - saját és sajátos kultúránk fenntartása érdekében - minél többet tudunk meg a kihívás természetéről, a kulturális változás, a medializált/informatikai társadalom játékszabályairól." A kötet tanulmányai közül több megjelent már folyóiratokban, s van, amelyik itt lát először napvilágot. Az írások szinte mindegyikében tetten érhető a tömegkultúra-magaskultúra viszonya, az erről való gondolkodás (Mindannyiunk Szomszédai; Vámosi János; Dáridó - avagy a szocializmus vége). A Dáridó Lagzi Lajcsijának a képernyőn való megjelenését, zenéjének közvetítését szimbolikus értékűnek tekinti György Péter: új kulturális reprezentáció van kialakulóban. A huszonkét tanulmány közül is kiemelkedik a Noé bárkája, Bábel tornya, Édenkert című nagy lélegzetű, komoly jegyzetaparátussal ellátott írás, mely a New York-i American Museum of Natural History egyik állandó kiállításáról, illetve World Wide Weben való megjelenéséről szólva a világ múzeumügyének, a vizuális reprezentációnak újragondolását inspirálja, nem kevés hazai tanulsággal is szolgálva. Kérdések sokaságával kutatja György Péter, hogy milyen is lehet majd a digitális forradalom új Édenkertje, merre is van a tudás fája.
Az ezredvég kultúráján, kulturális szokásaink változásán munkálkodók, egyetemisták, főiskolások számára - megkerülhetetlen munka a Digitális Éden.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez