HALÁSZ Zoltán

BUDAVÁRI FARSANG

A regény cselekménye Mátyás király halála után, az özvegyen maradt királyné, Aragóniai Beatrix sorsát kíséri végig, egészen 1508. szeptember 13-áni bekövetkezett haláláig. A központi szálhoz fonódik a trónutódlásért folyó cselszövések, intrikák és harcok, valamint a "Sánta Herceg", a fiatal, romlatlan Corvin János és a gyenge akaratú Jagelló Ulászló alakjának bemutatása, a 15. század utolsó éveiben történt események mozgatórugóinak feltárása. Mátyás halála után Magyarország helyzete feltartóztathatatlanul romlik, a nemrég oly szilárd birodalom széthullóban van. Az itáliai reneszánsz szellem és az ősi rendhez és szokásokhoz való ragaszkodás, a klasszikus műveltség és a barbárság maradványai keverednek egymással. A főurak csak saját hatalmuk növelésével törődnek az ország sorsa iránt közömbösek. Megjelennek a regényben a kor nagy alakjai: Bakócz Tamás, Bonfini, Zápolya István. A sok szálon futó cselekmény bepillantást nyújt a nagy kereskedőházak hatalmának növekedését és megszilárdítását célzó mesterkedésekbe, bemutatva Fugger Jakabot és Thurzó Jánost az addigi megszokásokat, szabályokat megújító, újfajta üzletembereket. A hatalomért, gazdagságért és a trónért folyó intrikák mellett a köznapi életből is ízelítőt ad az izgalmas, fordulatos mű.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez