HAMVAS Béla

ANTHOLOGIA HUMANA. ÖTEZER ÉV BÖLCSESSÉGE

Az Anthologia humana az író-filozófus szellemi tájékozódásának széles sugarú körképe. Mint az életműkiadás jegyzeteiből kiderül, Hamvas Béla foglalkozott e szövegösszeállítás felújítási, átszerkesztési terveivel - ezt figyelembe véve a kötet az eredeti változatból a kulturális korszakokat átívelő fejezetrendszer fő pilléreit megtartva új sorrendben tálalja a szemelvényeket. Ezen túlmenően pár szöveg elhagyására került sor, de közel két tucattal szaporodott is a kiadványban szereplő szerzők száma - jórészt ázsiai misztikusoktól, bölcselőktől vett egyéb részletekkel, de szép számmal bővült az e századi gondolkodóktól választott anyag is (Jaspers, Heidegger, Simone Weil, Cioran).

Az Ötezer év bölcsességének kompendiumát adó gyűjtemény - a jeles gondolkodó beállítottságának megfelelően - nem rendszerező, módszeres igényű filozófiai breviárium. Elsőrendű célja az, hogy az emberi történelem külső, felszíni története mögötti humán szellemhez, az "áldott megvilágosodás" forrásaihoz kalauzolja az olvasót. "Az emberi lét nem halad és nem fejlődik, hanem " szüntelen átlényegülésben örvényszerűen kavarog és a végső megoldást forralja" - írja az előszóban Hamvas. Miután a spirituális emelkedettségnek egyetlen és végső megoldása nem létezik és kinek-kinek egyéni, belső szemlélettel kell a lét titkaihoz és a belső megvilágosodáshoz közelítenie, ez a könyv "meditációs objektumokat" kínál ehhez a folyamathoz.

Hamvas antológiájának fő fejezetei laza történeti korszakos periódusokkal nyílnak egymásba. Óegyiptomi, babiloni, távol-keleti, perzsa, indiai, kis-ázsiai ősi bölcseleti részletek szerepelnek a könyv élén. A következőkben a görög és római filozófia klasszikusaiból kapunk szemelvényeket. A középkori fejezet voltaképpen a keresztény bölcselet és teológia fő eszméinek kaleidoszkópszerű átnézetét adja - a kereszténység ősatyáitól Kempis Tamásig és Cusanusig. A reneszánsz és felvilágosodás kulcseszméit nyújtó fejezetegység után Moralisták címmel 18. századi, javarészt francia gondolkodóktól nyújt összeállítást. A romantika és klasszicizmus ízlés- és stílusköréből - bár szép számmal szerepelnek a múlt századi klasszikus filozófia nagyjaitól vett részletek - sok író és költő esszé-szövegeiből vett passzussal is találkozunk. A 20. századi fejezetben a modern vallásbölcselet, a szellemtörténet kerül előtérbe (Merezskovszkij, Haecker, Oetega, Kassner stb.).
Szabálytalan kézikönyv ez a mű - nem a referensz-kötet - kompletatív olvasmányként inkább az igényes olvasók fogják kölcsönözni.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez