HANKISS Elemér

DIAGNÓZISOK 2.

Hankiss a magyar társadalom és gazdaság reformfolyamatainak kritikai elemzését adja, két perspektívából közelíti meg tárgyát. A változási tendenciákra figyelve az ötvenes évek felől fejlődésként írja le a magyar társadalomban frissen születő mozgásfolyamatokat, másrészt a közép-kelet-európai fejleményeket egy általános, nyitott, demokratikus társadalom szociológiailag optimális modellje felől veszi bírálat alá. A bevezető írás A magyar modell-ről szól. 1950 és 1980 közötti fejlemények, megtorpanások és újító feszültségek madártávlati tereprajza ez. A három következő tanulmány ennek kulcsfontosságú részletkérdéseit állítja fénybe: a Társadalompatológia a társadalom úgynevezett működési zavarainak az emberekre tett negatív hatását; a következő, A második társadalom című a nyílt és a háttérben, rejtetten működő társadalmi tartományokat; a Kényszerpályán?-ban a rossz, a hibás döntések, a megkéső korrekciók kényszerítő útjait rajzolja meg. Mindegyik tanulmány az értéktudat, a kollektív mentalitás erkölcsi torzulásainak - mindennaposan ismert - jelenségét teszi átvilágítottá. A kisebb írások, - például az amerikai és magyar televíziós műsorok hatásainak összehasonlításáról - finoman illeszkedve színesítik a "diagnózis" fő megállapítását. Meggondolkoztató, vitára ösztönző, döntésekre sarkalló ez a Hankiss-gyűjtemény is, főleg értelmiségi érdeklődés irányul erre a munkára.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez