HARSÁNYI Lajos

FEJJEL NAGYOBB MINDENKINÉL

Harsányi Lajost elsősorban a modern vallásos költészet jeles képviselőjeként tartjuk számon. Regényei a maguk korában voltak ismertek, így az eredetileg 1940-ben megjelent és most újra kiadott Fejjel nagyobb mindenkinél című, Szent László király életéről szóló történelmi regénye is.
A pergő cselekményű történet egy ellehetetlenült kora középkori országot ábrázol, amelyet feldúlnak a 11. századi pogánylázadások, a törvénytelenségek és tolvajlások. A trónviszályokba bonyolódott Árpád-házi királyok elsősorban hatalmuk és befolyásuk stabilizálásával foglalkoztak, így kevés idejük maradt az ország belső helyzetének rendezésére. Ezt a körülményt Harsányi Lajos az ismert történelmi tények, valamint a korabeli krónikák és az Árpád-házi legendák feldolgozásával, felhasználásával, illetve néhány fiktív szereplő (mint például a szolgai sorból ispánná emelt főszereplő, Pető) megjelenítésével egészíti kerek, olvasmányos történetté. Szent László és Pető személyében a mindenkori vezető és az alattvaló ideáltípusát ábrázolja. Akkor, amikor Petőnek lehetősége lenne a függetlenedésre, helyette az urához, a királyhoz fűződő gyermekien naiv, ösztönös ragaszkodásba menekül. Mégsem lehet azt állítani, hogy csupán a típusok, illetőleg magatartásformák ábrázolásáról szólna a regény. Megjelenik benne a kora középkori természeti viszonyok, társadalmi és közéleti események ábrázolása, az a színes, változatos és alakuló formában lévő világ, amelyet Szent Gellért, Vata, Álmos herceg és Könyves Kálmán neve fémjelez. Olvasása nemcsak a felnőttek, hanem a történelmet tanuló általános és középiskolai tanulók számára is kívánatos.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez