HATÁR Győző

A KARKASSZBAN

A London élő, de a moderm magyar irodalmi kultúrában otthonos Határ Győző nemcsak mennyiségileg, de műfajilag, műnemileg is szinte beláthatatlanul gazdag életművével egyelőre még mit sem tudott kezdeni az irodalomtudomány. Az emberiségkölteménytől a Faust típusú emberiségdrámáig, a nagyregénytől a klasszikus veretű kompozíciókig, a neoavantgárd versektől a blődliig, a versprózától a bökversig, a teológiai-filozófiai értekezéstől a pornográfiáig ívelő életmű igazi összefüggései, egyetlen hatalmas, nem életgyónásba, hanem "világgyónásba" való összefogása talán most történt meg először, az A Karkasszban című egészen sajátos összeállítású kötetben. A nagyalakú, több mint hatszáz oldalas kötet elsősorban verseket tartalmaz, ám nem válogatott kötet a szó megszokott értelmében. Régi és egészen új darabok egyaránt találhatók benne, megtűzdelve a nagy drámákból és prózákból ki- és átvett darabokkal, álomleírásokkal (ezek mintegy a regény- és novellaíró Határ Győzőt képviselik), életrajzi vallomások beillesztésével mint önkommentárokkal ellátva. Sorrendjét tekintve többszörösen felforgatja az időrendet, annál pontosabban látszik tükröztetni azonban az életmű egészét átszövő szálakat, törekvéseket, meghódított csúcsokat és vállalt töredékességeket. Csodálatos dzsungel a kötet, amelyben sokadszori olvasásra is csak eltévedni lehet, ám a művek (Pók az ökörnyálon; Hullakabaré; Kárvallás; Szerelemvallás; Hitvallás; Darázsduruzsolás; Gyűlölet rákája; Szabad lengés; Kiéneklés; Napláng; A Karkasszban; Színpadi líra) önmagukban is elbűvölők, teljes élményt nyújtók. És ez az élmény csak fokozódik, ha valaki a már igen sokszori újraolvasás nyomán ráérez a mélyebb összefüggések, egymásra rímelések titkos vonalaira és menetrendjére. A hang, a poétika sokszor meghökkentően ismerős, a nagy magyar líra (és próza) motívumai, toposzai, elemei bukkannak fel újra meg újra, máskor viszont elképesztően egyéni, eredeti és hasonlíthatatlan a produkció, megint máskor elidegenítően durva és elutasító, ismét máskor behízelgően kedveskedő.
- Határ Győző lírai, epikai, drámai, filozófiai, esztétikai és mitológiai opusainak, autonóm rendszerű "szigettengerének" "visszahonosítása" az elmúlt évtizedben történt és történik, s az alkotót Kossuth-díjjal is kitüntették.Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez