Joseph HELLER

VALAMI TÖRTÉNT

Bob Slocum egy nagy kereskedelmi cég osztályvezetője, háromgyerekes családapa, egy elegáns, de nem túl előkelő villanegyed lakója, a "két gépkocsis" családfők többé-kevésbé tipikus képviselője. Negyvenes éveinek közepe táján, csak úgy, a maga számára, elkezdi felmérni helyét a világban. Nem tudatos önelemzés ez, inkább olyanféle gondolatsorok indulnak el benne néhány kényszerképzet hatására (félelem a bezárt ajtóktól, félelem a beosztottaktól és a főnököktől, megmagyarázhatatlan aggódás kisfia iránt stb), amelyek megpróbálják kipuhatolni, hogy miféle érzelmek, aspirációk, törekvések, problémák mozgatják őt, mit várhat még az élettől stb.

Bob minden látszólagos tipikussága, amerikai "korlátoltsága" ellenére is igen érzékeny intellektuel; a regény hosszú belső monológjaiból, állandó kommentárjaiból kibontakozó látlelete ragyogó helyzetkép, érzékeny, sokoldalú pszichoportré. Az önelemzések pillanatig sem unalmasak, hiszen egy egész élet történéseit átfogják, minden eseményt (szexuális kalandokat, hivatali csatározásokat, néhány emlékezetes halált, a gyerekek többszörösen ambivalens viselkedés- formáit) irónia és önirónia kettős tükrében mutatnak be, és az emlékek különböző rétegeit lefejtve, különböző epizódok szempontjából megvilágított profilokból felépített, remekül megformált figurák sokaságát vonultatják fel (a kamaszálmok aurájában megjelenő kis prostituált, Virginiát; a "megfúrt" főosztályvezetőt, Kagle-t; az unt és utált, de egészen belülről ismert feleséget, akihez mégis igen szorosan kötődik stb). A regény értelmezése - éppen sokrétűsége, tudatossága miatt - felette nehéz; alapjában mégis az amerikai, de általában véve is a modern, kései 20. századi polgárság életmódjának, feltételeinek hiteles, magas művészi szintű ábrázolása.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez