HERCZEG Ferenc

EMLÉKEZÉSEI

Az első két kötetben (A Várhegy és A gótikus ház) a szerző az első világháború kitöréséig számol be saját életútjáról és persze - lévén nem csak a korszak "írófejedelme", külföldön is híres és népszerű regény- és színmű szerzője, de országgyülési képviselő is, a legfontosabb politikusok (köztük pl. Tisza István) intim barátja - a kortörténet legjelentékenyebb eseményeiről is.

Az emlékezések harmadik (Hűvösvölgy) kötetében Herczeg 1944-ig folytatja visszaemlékezéseit, ezúttal már sokkal kevésbé a magánéletére koncentrálva, annál részletesebben szólva a kortörténetről, amelynek változatlanul belső, meghitt ismerője, kommentátora. Herczeg érdeklődése ugyan elsősorban nem politikai, ám éppen ezért fölöttébb hitelesen és ráadásul éleslátásától segítve számolhat be politikusokról, a korszak hazai és nem kevés nemzetközi "címszereplőjéről". A nagypolitika szemszögéből nézve, a történész álláspontjáról tekintve sokszor ugyan csak pletykákat nyújt, apró történetei, ellesett sztorijai, kívülről adott jellemzései azonban kétségkívül hitelesek, megbízhatóak, elevenen felidéző erejűek.

Az író Herczeg "pöre" még korántsem lezárt, az emlékiratszerző Herczeg azonban kétség kívül a legjobbak közül való. A világháború és a későbbi időszak kutatóinak megbecsülhetetlen forrásmű a Hűvösvölgy, az "egyszerű" olvasónak pedig kitűnő olvasmány, remek szórakozás és történelmi "ismeretterjesztés".

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez