Milos HUBACEK

LÁNGOLÓ ÓCEÁN

A 2. világháború tengeri hadviselésének történetéről számos könyv jelent meg, közülük nem egy magyar nyelven is. Hubacek műve mégis újszerű, mert csak a legnagyobb német és angol hadihajók (csatahajók, repülőgép-anyahajók, nehézcirkálók) küzdelmeit írja le.
A hitleri Németország a háborút megelőző években felkészült arra, hogy a tengereken is biztosíthassa uralmát, nemcsak hatalmas tengeralattjáró flottát épített ki, hanem gyors ütemben fejlesztette felszíni hajóhadát is, olyannyira, hogy a háború kitörésekor a német csatahajók, az ún. zsebcsatahajók és páncélos cirkálók már súlyos fenyegetést jelentettek az angolok számára létfontosságú hajózási útvonalakon. Az angol hadvezetés ezért mindent elkövetett a német felszíni hajóhad elpusztítására, s nem riadt vissza a tengeri hadviselésben korábban szokatlan eszközök alkalmazásától (egyszemélyes tengeralattjárók, kommandóegységek bevetése stb.) sem, és a biztonságos kikötőikből néhanapján kimerészkedő német hadihajók után valóságos hajtóvadászatokat rendeztek.

A szerző időrendben írja le a német flotta büszkeségeinek pusztulását, könyvéből először az Admiral Graf Spee kalózútját és önsüllyesztésének történetét ismerhetjük meg, majd a legnagyobb és legkorszerűbb német csatahajó - a Bismarck - utáni izgalmas hajszáról (amely baljós kezdetek után végül is a hajó pusztulásával végződött), befejezésül pedig a másik nagy csatahajó - a Tirpitz - elsüllyesztésének történetéről szerezhetünk tudomást.
A jelentős szakirodalmi anyag feldolgozása alapján megírt könyv nemcsak hadtörténet, hanem élvezetes olvasmány is: némely része bármelyik kalandregénynél izgalmasabb és fordulatosabb.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez