ILLYÉS Gyula

PUSZTÁK NÉPE

Illyés egyik legnagyszerűbb, bátran klasszikusnak mondható prózai alkotása a társadalmi valóssággal szembenézés igényéből íródott a harmincas évek első felében, a falukutatás korában. A Puszták népe jóval több szociográfiánál: nemcsak társadalomrajz, hanem lírai visszaemlékezés és önéletrajz is, híradás az akkori magyar társadalom egy ismeretlen - "elsüllyedt" - rétegéről, a népesség egyharmadát alkotó nincstelen parasztság sanyarú sorsáról, a "puszta" különös világáról, a dunántúli nagybirtokon élő cselédek múltjáról és jelenéről, mindennapi életükről, táplálkozási szokásaikról (és lehetőségeikről), az erkölcsükről és szellemi életükről, a puszta kultúrájáról, és végül a cselédsorból való kijutás csekélyke esélyéről.

Illyés maradandó érdeme, hogy hol komor, hol lírai, némelykor játékos hangú, költőien szép írásával egy ismeretlen - szinte gyarmati sorban tartott - társadalmi réteg létezésére döbbentette rá kortársait. Műve mindmáig a magyar széppróza egyik legkiemelkedőbb alkotása.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez