JÓKAI Anna

AZ EGYÜTTLÉT

A regény két szervesen illeszkedő egységbe tagolódik. Az unokaöccs utazása a főhős, Ameli Aladár Krisztián belső monológja. Jellemét és karakterét A nagynéni levelei távolban élő unokaöccséhez egészíti ki. Az első részben Ameli Aladár (becenevén Ladár) temetésre indul. Legbizalmasabb barátját, az afrikai néger Agril Drallát szólította el a különleges betegséget lezáró halál. Az olvasó számára nem könnyen követhető Ladár szaggatottan csapongó gondolatainak és emlékképfoszlányainak a történetté építése. (A villamosra nagy gomolygással felpréselődő utazók sokféleségét is rögzíti az emlékek sodrát megszakítva.) Főhősünkről megtudható, hogy - pedagógus anyja bánatára - ablaktisztítóként keresi kenyerét. Korábban próbálkozott népművelői tevékenységgel. Jószándékú, mélyérzésű balek, aki folyamatosan ráfizet jócselekedeteire.

Agrill Drallának viszont különös sorsa volt. Gazdag és befolyásos afrikai törzsből érkezett medicinát és közgazdaságtant tanulni, hogy ismereteivel majd hazáját gyarapítsa. Két távoli faj között lebeg, az európai gőg és az afrikai fehérgyűlölet rugóit egyaránt ismeri, de a maga helyét már egyik világban sem találja. A főhős vonásai és titkos vágyai a regény második részéből, a Kamilla néni leveleiből bontakoznak ki. Elvont dolgokról: a barátságról, szerelemről, magányról és az együttélés gyötrelmeiről esik szó - többek között. De biztatást kap az írói ambiciókat hordozó fiatalember e feladatok vállalására. Megerősíttetik hite az irodalom erejében, amelynek hitelét az író önismerete és magasra helyezett mércéje adhatja meg.
A példázatos, olykor esszéregénybe hajló próza valószínűleg meglepetést okoz az írónő korábbi műveinek ismerői körében. Főként az intellektuális igényű szépirodalom kedvelőinek olvasmánya.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez