JÓKAI Mór

FRÁTER GYÖRGY

A történelmi regény hőse Martinuzzi György, nemesi származású, éles eszű, de írástudatlan ifjú. A királyi palotában éri a hír, hogy ura, Corvin János pestisben meghal. A királyi várnagy segít neki új gazdát keresni. Ekkor kapcsolódik sorsa a Zápolyákhoz. Egy sérelme miatt szerzetesnek áll be. A pálosok budai kolostorába kerül. Itt rövid idő alatt nagy tudományokra tesz szert, s megkapja a sajóládi apátságot. Ide tér be hozzá menedéket keresve Zápolya János, akkor már erdélyi vajda, Dózsa György leverője, most üldözött saját hazájában. Ettől kezdve Fráter György kezébe veszi Zápolya sorsának intézését. Közben vészterhes idők sújtják Magyarországot. Megkezdődik a török uralom. A pártütő, egymással civakodó főurak hol Ferdinánd királyhoz, hol pedig a már királlyá koronázott Zápolyához húznak, mindenütt a nagyobb konc reményében. Fráter György kiváló diplomáciai érzékével ügyesen kormányozza János király dolgát, királynét szerez Izabella személyében, s János halála után ugyanazzal a hűséggel szolgálja az özvegyet és fiát, mint előző urát. A töröktől és a némettől megmentett, még a szomorú időkben is virágzó Erdélybe telepíti őket, s ebből a kis országból szeretné Magyarországot megmenteni. Irigyei és ellenségei, nem ismervén ki magukat politikai mesterkedésein, egyre erőteljesebben szítják ellene a tüzet, s miután izabella a kis királlyal elhagyja az országot, Martinuzzi Györgyöt az alvinci kastélyban orvul meggyilkolják. Holtteste temetetlen hever hetven napig.
Nagy és izgalmas történelmi korszakot átfogó, olvasmányos regény.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez