JÓKAI Mór

MILYENEK A NÕK? MILYENEK A FÉRFIAK?

Az Utószóból tudható meg, hogy a laza elbeszélések füzéréből összeálló kötet írásai 1870 után - amikor az író nagy külföldi utazásokra adta a fejét - születtek. Jókai addigra számos tapasztalattal gazdagodott a gyengébbik nem jellemét illetően, hiszen Laborfalvy Rózával kötött házasságának évei alatt megtapasztalhatta, miként vált a gyönyörű művésznőből hirtelen megöregedő, rettenetesen féltékeny, de férjének mindig meleg családi fészket biztosító asszony. Amikor az író megözvegyült, tizenhárom évi magány után 1899-ben, hetvenöt esztendős korában feleségül vette, az akkor húszéves Nagy Bella színésznőt, és a rossz nyelvek szerint, ezzel az "öreg Mester utolsó éveinek nyugalma megpecsételődött. Jókai tehát az évek hosszú során kikristályosodott nőkkel kapcsolatos tapasztalatait szőtte meseszerű történetekbe, amelyekben egyfelől a nőkre vonatkozó férfiúi állitás igazolódik: "a nők csalfák, csapodárok, a hűség kínzói, szerelemféltésből bosszúállók, kegyetlenek a gyilkosságig, szerelemből pedig gyávák a szégyenig, hiúk, külfényért élők-halók, szeszélyükben rossz ízlésűek, könnyelműek; esküre, fogadásra feledékenyek; és soha egészen meg nem szelidíthetők", másfelől a nők önmagukról alkotott véleménye hitelesítődik: "a nők hívek, állhatatosak, a hűség jutalmazói, végnélküli türelmük, bámulatos önfeláldozásuk; bocsánatkérésben angyalok, szeretők bátorságában oroszlánok; amit náluk nem értenek, szeszélynek hívnak, az csak azért rejtelem, mert nem tanulmányozzák őket; ami hibáik mégis vannak, az mind a csak a férfiak bűnének rájuk vetett árnyéka". Nos tulajdonképpen ezt a kétféle igazságot támasztják alá Jókai elbeszélései is, amelyek "alapszövete" többnyire az ezeregyéjszaka meséiből (A kalifa papucsa; A könnyező szultána stb.) és Oroszország történelméből (Az úrnő; A vakmerő stb.) vétetett. Regényes, meseszerű történet valamennyi, amelynek hősei legyenek bár hadvezérek, egyszerű emberek, nemesek vagy parasztok, kalifák, vagy szultánok szolgálói, egyvalamit akarnak, elnyerni a szeretett asszony kezét, hogy azután az, kedve szerint játszadozhasson velük, mint macska az egérrel. Körülbelül ezt az igazságot bontja ki Jókai a kötet két ciklusba (Milyenek a nők? Milyenek a férfiak) rendezett novelláiban, és ezzel az igazsággal nagyjából be is kell érnie az olvasónak, hiszen saját tapasztalatai sem mondatnak mást vele. Örök érvényű emberi tulajdonságokat ábrázol a "nagy mesemondó", miközben máig érő erkölcsi igazságokkal is szembesíti olvasóit, akik, ha ifjúkorukban nem tették meg, most érdemes az író munkáinak "fölfedezésére" vállalkozniuk.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez