JÓKAI Mór

NINCSEN ÖRDÖG

Cselekmény magját a szerző képviselőházi tevékenységének emlékeiből merítette. A megyei politikai élet, a pénzügyi spekuláció, csalások, a zavaros családi drámák, és a francia-porosz háború eseményeinek kavalkádját az író gazdag fantáziájának tükrében szemlélhetjük. A történet keretét a főhős párizsi utazása adja. A rossbergi vasúti szerencsétlenség drámai leírásával kezdődik, de hamarosan a francia fővárosban, Dumány Kornél luxuslakosztályán folytatódik. Domány személyében egy magyar középnemesi birtokos család sarját ismerjük meg, aki értelmiségi foglalkozást választ, orvos lesz. Idehaza kevés anyagi és erkölcsi sikerben van része. A fejlettebb, kapitalista államokban kitűnően érvényesül, vagyont szerez tőzsdei manővereivel. Amint beszélgetéséből kiderül, Magyarországon szándékosan játszatták el vele a választási komédiát, hogy mandátuma megsemmisíthető legyen. Így kényszerült külföldre. Életének néhány mozzanata betekintést enged környezetének szánalmas epizódjaiba is. Beszélgetései kapcsán sorra elevenednek fel az írót érdeklő filozófiai és politikai kérdések. Kedvenc témáira próbál feleletet adni: kitér az országot érintő pénzügyi problémákra, az érdeklődés középpontjában álló háborús eseményekre. Az egzakt tudomány kérdései is éppoly mértékben foglalkoztatják, mint az okkultizmus divatos rejtélyei.
A regény természetesen nem nyújt átfogó körképet az író bölcseleti állásfoglalásáról, de megfogalmazza és szemlélteti azt a gondolatot, melyre már a cím tömörsége is utal. A felvilágosultan gondolkodó és a gyakorlati ismeretek birtokában lévő ember számára a Sátán saját összetett énjének egy kivetített metaforája, nem pedig természetfölötti lény, akinek a gonosz véletlenek játéka kösztönhető.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez