JUHÁSZ Árpád

A KÉK BOLYGÓ

Az utóbbi időben megsokszorozódtak az empirikus kutatási lehetőségek a "kék bolygót", a Földet vizsgáló tudományok körében. Expediciók indultak az óceánfenék geológiai feltárására, különleges fúrófejek hatoltak át a földkéreg rétegein, űrobjektumok ontják a felvételeket korábban megfigyelhetetlen jelenségekről. Mindez forradalmi jelentőségű elméleti felismerésekhez vezetett. Juhász Árpád geológus ezekre az új összefüggésekre támaszkodva mutatja be bolygónkat. Könyvében a Föld és a kozmosz, a kéreg alatti és a felszíni folyamatok, valamint a szervetlen és a szerves világ kölcsönhatásait elemzi. Egy kibontakozóban lévő tudományág, az űrfotó-geológia adatai nyomán szemügyre veszi égitestünk világűrből feltáruló látványát, a lemeztektonika segítségével pedig magyarázatot ad a laikusokat feltehetően leginkább érdeklő földtani kérdésekre, így a vulkánkitörések okaira, az óceánok, korallszigetek, hegységek és barlangok keletkezésének és újraformálódásának okaira. Elvezeti olvasóját az örök sötétség birodalmába, a tengeralatti lávafolyamok és hévforrások többezer méteres mélységeibe, ahol - az 1983-as év egyik legizgalmasabb tudományos szenzációját szolgáltatta - 250 celziusz- fokos hőmérsékleten, napfénytől elzártan élő és szaporodó baktériumokra bukkantak. Ezzel a felfedezéssel közelebb kerültünk az élet titkának megértéséhez, melynek három és fél milliárd éves történetét a kötet a földfejlődéssel való összefüggésében tárgyalja, figyelmeztetve azokra a veszélyekre is, melyek korunk természetalakító tevékenysége jelent ennek az egyensúlynak a megbontásával.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez