Carl Gustav JUNG

GONDOLATOK A VALLÁSRÓL ÉS A KERESZTÉNYSÉGRŐL

A Jung gondolatait közreadó kiadványok mindegyike azonos módszerrel, az életmű különböző helyeiről vett részletek összefűzésével készült. Itt az első csoport általában a vallásról szól lélektani megközelítésben, majd a vallási élményt, a "bennünk lakó Istent" és a felekezeti kérdéseket érintő eszméket olvashatunk. "A vallások semmi esetre sem tudatos kiagyalások szüleményei, hanem a tudattalan lélek természetes életéből fakadnak" - ez az egyik központi gondolata. S íme egy másik: "Ha feltételezzük, hogy Isten a lélek mélyét érinti és mozgatja, .akkor az archetípusok úgyszólván az Isten munkaeszközei". A karcsú könyv második része a kereszténységgel összefüggő reflexiókat gyűjti össze. A Názáreti alakja az európai bölcselő és pszichiáter gondolatvilágában fontos helyet nyer, de Jung figyelmeztet a keleti vallások pozitív vonásaira is. - Vallásosak és nem hívők, belső útkeresők haszonnal forgathatják.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez