KACSÓ Sándor

FOGY A VIRÁG, GYŰL AZ ISZAP

Kacsó Sándor emlékiratainak második kötetében egy évtized személyes és közéleti élményeit eleveníti fel. 1927-ben kerül a Brassói Lapok című progresszív magyar újsághoz a fiatal újságíró, és 1937-ben az ő hathatós támogatásával rendezik meg a vásárhelyi találkozót, amelynek célja a romániai magyarság népfrontba tömörítése volt. Kacsó dokumentumok és emlékezetében megőrzött beszélgetések segítségével idézi fel az újság harcát a különböző színezetű magyar és román reakcióval szemben. Nagyon érdekes a korabeli erdélyi és romániai politikai atmoszférának, a román fasiszta Vasgárda szervezkedésének, a kisebbségi sors megannyi nehézségének, az erdélyi magyarság belharcainak bemutatása.

Kitűnő kalaúz a kötet az erdélyi magyar művelődési és irodalmi szervezetekhez. Hitelesek és egyénítettek az írókról, közéleti potentátorokról rajzolt portrék. Mindezek csak háttérként szolgálnak az író önirónikus, de hajdani önmagát teljes egészében vállaló vallomáshoz.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez