KACSÓ Sándor

VIRÁG ALATT, ISZAP FÖLÖTT

A kötet Kacsó Sándor emlékiratainak első része, melyben az író, életének 1927-tel záruló szakaszát eleveníti fel. A takarékos jelzőhasználattal megjelenített szülőfalu, a szülők jelleme és alakja, a gazdálkodó életforma (négy leánytestvére is férfimódra dolgozik), a lankadatlan szorgalom, amelyet a megélhetési kényszer diktál, a kis falucsoportok társas- és hitélete - valójában a székelység biológiai és etnikai életrevalóságát példázó enciklopédia lett Kacsó önéletírásában. Az első világháborúban hadszíntérré vált környék, a menekültekkel zsúfolt falu, a román királyi csapatok rekviráló akciói, a lakosság belső állapotának mértéktartó modorban bemutatott szakaszai és eseménysora a mű kiemelkedő epikai értéke. Pontosan számol be tanulmányairól, újságírói és írói pályakezdéséről, markáns portrékat rajzol az erdélyi művészeti és közélet vezéralakjairól (pl. gróf Bánffy Miklós, Jancsó Elemér, Kós Károly, Nyírő József).

A visszaemlékezés első kötete az eszméinek gyakorlati megvalósításáért küzdő értelmiségi fejlődésregénye, szépírói eszközökkel is hitelesített korrajz a romániai magyarság húszas évekbeli állampolgári és szociális helyzetéről.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez