KAFFKA Margit

SZÍNEK ÉS ÉVEK

Az írónő egyik legkiválóbb és legtöbbet emlegetett regénye a Színek és évek, mely a múlt század kilencvenes évei Magyarországának bomladozó dzsentri világába vezeti olvasóit. Főhőse Portelky Magda az úri középosztály tipikus képviselője. Sorsa, élettörténete kitűnően példázza az akkori társadalmi kötöttségben, morális béklyóban a ma emberségégéért küzdeni nem tudó, passzivitásra kényszerített asszony tragédiáját. Első férje öngyilkos lett, a második, akihez "a férjes asszony" társadalmi konvenciói miatt kötötte sorsát; megalázza és cselédként tartja házában. Az előző házasságában még fellobbanó lázadásait, igazabb, jobb világot akaró megnyilatkozásait ez időben már felváltja a teljes közöny és belenyugvás.

Kaffka Margit az asszonyi lét kiszolgáltatottságát mélységesen átérezve, az emancipálódás nehéz, bonyolult folyamatát pontosan megrajzolva állítja olvasói elé Porteleky Magda történetét. Kritikai élű megfigyelései, bőséges emlékanyaga, a patriarchális családszerkezet átalakulásába vetett feltétlen hite még jobban kiemelik az ábrázolás erényeit. Az előadásmód reális ereje és szemlélete, ügyesen kimunkált lélektani háttere, az egyén és a társadalom kapcsolódásának pontos felismerése színvonalas olvasmánnyá, jelentős irodalmi értékké avatják a regényt.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez