KARINTHY Frigyes

CAPILLÁRIA

Karinthyt élénken foglalkoztatta Swift általa magyarra is fordított Gulliverje. Az Utazás Faremidoba című szatirikus regényében kelti életre Gulliver ötödik tengeri útját, ahol a gépemberek világát fedezi fel. Hatodik útja alkalmával - hajótörés áldozataként - egy tenger alatti világba, Capilláriába kerül, ahol a nők, az oihák uralkodnak a férfiakon, a bullokokon. Opulával, az oihák gyönyörű királynőjével való társalgása és felfedező körútjai alkalmával Gulliver összehasonlítja a földi és a capilláriai társadalmi viszonyokat. Az ember és a társadalom viszonyának alapkérdése mellett mindig mélyen foglalkoztatta Karinthyt is a férfi és nő kapcsolata. Erről szól ez a fantasztikus regény, formában, mondanivalóban egyaránt érett, magas színvonalú alkotása. Felfogásának lényege: a nőemancipációs harcok elterelik a figyelmet a "férfi-emancipáció" jogos igényéről. A két nem közötti harc állandó, feloldhatatlan, s a férfi szempontjából reménytelen, mert ellenfele nincs terhelve az emlékek, intellektuális kötöttségek, erkölcsi habozások, közösségi meggondolások "gátlásaival". Csupán érzékszervei, hangulatai útján vesz tudomást a külvilágról, ítéletei csak a pillanatnyi idegállapotának keresztmetszetei. Karinthy véleménye - az előadásmód találékonysága, a gazdagon burjánzó érvek, a szemléltető bizonyítékok ellenére is - csak erősen leszűkítve, bizonyos társadalmi rétegek vonatkozásában fogadható el. A mű ihletésének és Karinthy egész nő-koncepciójának szubjektív elemei, magánélete szerencsétlen, viszontagságos alakulása azonban megrendítő olvasmánnyá is emelik az ilyen tárgyú műveit.

A fanyar humorú, rendkívül szellemes, olvasmányos filozófiai utópiát csak azok élvezik igazán, akik ismerik Swift Guliverjét.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez