KARINTHY Frigyes

EGY NŐT SZERETNI

Karinthy Frigyes nőkkel kapcsolatos, asszonyokról, szerelemről, házasságról, házasságtörésről, a férfi és a nő viszonyáról szóló írásaiból tartalmaz egy csokorra valót a kötet. A válogató, Hunyadi Csaba igyekezett szélesen meríteni a gazdag anyagból: nemcsak a humoreszkek, krokik, karcolatok közül vett fel viszonylag sokat, szerepeltet a kötetben "igazi" novellákat, komoly eszmefuttatásokat, "filozófiai" reflexiókat is. Előtérben természetesen a könnyedebb hangvételű, vidám írások állnak, a többiek inkább csak kiegészítik, elmélyítik őket (Asszony; Rettenetes; A nő, aki gőgicsél; Két nő beszélget; Erzsébet színházba megy; A házasság "válsága"; Te érted? Én nem stb.). A kötet mindenesetre nemcsak derűs szórakozást nyújt, hanem hiteles képet ad Karinthy nőképéről is, amely meglehetősen összetett. Az író - hol ironikus, hol karikírozó, hol szatirikus, hol komoly, hol egyetemesítő, hol konkretizáló módon - elsősorban a nők "másságát" hangsúlyozza. Van ebben valami a századvég divatos nögyűlöletének (Weininger, Strindberg stb.) hatásából, valami a feminizmus, a szüfrazsettek keltette ellenhatásból, jó adag a hagyományos férfi szemléletből, ugyanakkor a klasszikus polgári nőnevelés és házasság- eszmény kritikájából, legtöbb azonban nyilván a magánéleti tapasztalatokból. Ezt a nőképet, nőkoncepciót hol erősebben, hol gyengébben, de szinte mindenkor színezi Karinthy humanizmusa, liberális társadalomképe, a nőeszményítő korok költészetének öröksége stb.
Mindenesetre sajátos, ellentmondásos, a hazai irodalomban leginkább Madáchéval rokonítható problematika és ábrázolásmód ez. (Nem véletlenül volt Karinthy talán legkedveltebb, legtöbbre tartott szerzője Madách; a kötetben található egy Madách feleségét is szerepeltető novella, az Erzsébet színházba megy.)
A kötet kedvére lehet minden vidám könyvet kereső olvasónak, de érdekelheti a nőkérdésben elmélyülni óhajtókat is.

Vissza a főoldalra   * * *    Vissza a kereséshez