KARSAI Elek

A BERCHTESGADENI SASFÉSZEKTŐL A BERLINI BUNKERIG

A nagy sikerű munka eredetileg a szerzőnek a rádióban elhangzott előadássorozatára épült föl. Előljáróban ismerteti Hitler és a nácizmus 1933-as németországi uralomra jutásának körülményeit, s azt a történelmi szituációt, amelynek során a mindenen átgázoló fasiszta militarizmus a csatlós államok, de nem utolsósorban a nyugati államok megalkuvó, sőt nem ritkán áruló szövetségeseit cserbenhagyó politikája jóvoltából kirobbantja a világháborút. A további fejezetek bemutatják a Lengpelország elleni 1939. szeptember elsejei támadástól egészen az 1945. augusztus 14-i, a Japán megadásáig terjedő gigászi küzdelmet. Az eseménytörténet elsősorban az európai hadszíntérre koncentrál, a többi földrészen folyó hadműveletekről csak akkor és annyiban esik szó (pl. Rommel és Montgomery afrikai csatája, a Japánra ledobott atombomba), ha azok alapvetően befolyásolták az Európában folyó harcot, vagy a háború befejezésére voltak döntő hatással.

A könyv röviden, lényegbevágóan mutatja be a legfontosabb eseményeket, azokat, amelyek a frontokon, a diplomáciai életben, s a különböző országok hátországában lejátszódtak. Kitűnően jellemzi a fasiszta rendszert, az ellene harcoló népek mentalitását, a győzelem kivívásáért hozott áldozatokat. A legnagyobb teret a Szovjetunió harcának szenteli, de objektiv értékelést ad a nyugati szövetséges országok Hitler-ellenes tevékenységéről is. A háború történetének magyar vonatkozásáit is a probléma mélyéig hatolva tárja fel.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez