A KORONA KILENC ÉVSZÁZADA
(Válogatta és szerkesztette: KATONA Tamás)

A magyar szent korona harminchárom éves külföldi távollét után, 1978 januárjában hazatért. Azóta rengeteg napilapcikk, folyóirat-tanulmány és számos könyv jelent meg a korona történetével kapcsolatban. Ez a nagyszabású összeállítás a magyar koronával kapcsolatos történelmi forrásokat tartalmazza. Győrffy Györgynek a korona sorsát és a korona történelmi értelmezését felvázoló bevezetője után időrendben következnek a vonatkozó dokumentumok, amelyeknek első csoportja négy, az Árpád-házi királyok idejéből származó oklevelet tartalmaz. A továbbiakban találunk részleteket a Thuróczy-krónikából, Bonfini Magyar történet-éből, közli a kötet Kottanner Jánosné emlékiratát, különböző török okmányok vonatkozó részleteit, Forgács Ferenc, Révay Péter, Kemény János emlékiratát, különböző okleveleket, leveleket, okmányokat, hivatalos iratokat, emlékezéseket, Szemere Bertalan napló-részletét, Kossuth rendeletét, IV. Károly legfelsőbb kéziratát, koronaőrök feljegyzéseit, a Szálasi-per jegyzőkönyvének részleteit stb. A közlemények sorát a korona 1978. évi visszaszolgáltatásakor kiadott magyar-amerikai közös közlemény zárja.

A roppant érdekes, izgalmas dokumentumok jobb megértését segítik az egyes korszakok elé írt tömör történeti összefoglalások. A Függelékben találjuk a koronára vonatkozó magyar törvények szövegét.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez