Daniel KATZ

AMIKOR NAGYAPÁM ÁTSIELT FINNORSZÁGBA

Volt egykor Salman, aki végigcsempészte Közép-Európát és Ázsiát, ezért száműzték Szibériába. Csak meghalni térhetett haza fiához, Bennóhoz, a "nagyapához", az első világháború terheit százötven centis termetével is vígan viselő kornétáshoz, aki véletlenül akkor éppen orosz állampolgár volt. Ez a két ős még szinte legendabeli alak, s egyben hányattatásra ítélt zsidó sors tipikus képviselője. Arje, az apa szintén nem saját elhatározásából harcol a németbarát finn hadseregben a Szovjetúnió ellen. ő, az eszmélkedő nem hajlandó a mozdulatlan zsidó életforma gettójába zárva élni. Rá is sütik, hogy bolsevik. A fiú, az egész történet első számú elmondója (talán pontosabban: a sokszor hallott történet látomásos megidézője) már kortársunk, töprengő és csendesen szenvedő alkat. A tréfás badarságokkal kezdődő kisregény így, az egyidejűség és az időtlenség groteszk, chagallian szürrealista gomolygásában világít bele, három nemzedék sorsán keresztül, a zsidóság különös világába. A mese lavinája által elsodort olvasó a végén, az összképtől lesz igazán elragadtatott. A regény humora, temperamentuma - ami a mai finn prózában szinte egyedülálló - komoly társadalmi-politikai mondanivaló megjelenési formája.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez