KERTÉSZ Imre

FELSZÁMOLÁS

A Nobel-díj utáni első Kertész-regényt hatalmas várakozás előzi meg. (Az író maga úgy nyilatkozott, hogy a Nobel-díj - ebből a szempontból - szinte zavaró volt a számára, egy időre abbahagyatta vele a számára legfontosabbat, az új regényén való munkálkodást.) A mű sok szempontból meglepetés: poétikai, regénytechnikai szempontból egészen más, mint a korábbi, ismert Kertész-művek. Az író többszörösen összetett, szinte labirintusszerű regényszerkezetet alakított ki, amely igazi valójában csak a vége felől érthető meg, csak a záró mondatok ismeretében tárul fel. Része van ebben az időkezelés sajátosságainak is: Kertész ezúttal szinte avantgárd módon cseréli az idősíkokat, és - természetesen - a megszólalásokat, a szereplők megnyilvánulásait is. A fő alak egy csak B-vel jelölt igen nagy író, aki 1990-ben öngyilkos lesz. Miért vált meg önként az élettől? Mit üzent különös műveivel utolsó, főműnek szánt (végül is volt feleségével megsemmisíttetett) regényével, ezt kutatja bámulója - bizonyos szempontból a regény főszereplője - a lektori hivatást űző Keserű, de erre keresi a választ egy baráti filozófiaprofesszor is, az író utolsó szeretője, valamint tőle elvált felesége, és annak férje is. A kulcs, az üzenet megfejtése egy a regényben cím és szerző szerint nem említett, de annál inkább állandóan jelenlévő, allúziókban feltáruló műben keresendő, Thomas Mann Doktor Faustusában. Amiként abban a zseniális zeneszerző Beethoven utolsó szimfóniáját, úgy B. Auschwitzot kívánja "visszavonni". Mannra utal - tengernyi más mellett - az is, hogy B. igazi krónikása az egyszerű, éppen nem zseniális barát, a lektor Keserű.
Igen összetett, igen sok síkon játszódó, a realista regényt a fantaszfikussal, az esszével, a posztmodern utalástechnikával stb. ötvöző műremek a Felszámolás.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez