KERTÉSZ Imre

KADDIS A MEG NEM SZÜLETETT GYERMEKEMÉRT

A kisregény, amely címének első szavában a héber "ima" szót használja, egyetlen nagyszabású monológ, önvallomás és sorsanalízis. A művet és a villódzva, kanyarogva, szeszélyes, ám célratörő hurkokat vetve haladó magánbeszédet az váltja ki a vallomástevő férfiból, hogy egy napon, illetőleg egy viharos éjszakán feltárul előtte, miért mondott nemet egykori feleségének. Nemet mondott arra az esélyre, hogy gyermeke szülessen. Ez az ember régóta a halálra készül, és egész írói-műfordítói tevékenységével voltaképpen a saját sírját ássa; készíti elő, hátat fordítva az "életnek". Ennek a sebzettségnek az okait kutatja, vizsgálja Kertész Imre remeklése: egy igen magas erkölcsi mérce pengéjével csapva le önmagára. Ahogy előrehaladunk e vehemens fejtegetésben, melyből - bármennyire is drámai a közlendők egésze - a szarkazmus, az önirónia és az egészséges humor sem hiányzik, egyre tisztábban mutatkozik meg az egzisztencia e századi teljes kiszolgáltatottsága. Szigorú intézeti neveltetés, zsidó családi miliő, egy apa, aki autoritás volt, meg sajnálatra méltó ember is, Auschwitz rémségei kamasz fővel átélve (erről szólt az író Sorstalanság című regénye) - mindez olyan mély nyomokat hagyott, hogy azt kell írnia: "az értelemnél is erősebbek azok a sebek, amelyeket magamban viselek". Mire az egykori feleség a válás lelki pillanatában így replikáz: "A beteg tudat... az oka, beteg és mérgezett ez, örökre megmérgezett" - mondja, és egészséges ösztönével új házasságot köt, és gyermekeket hoz a világra.
A kisregény zárópillanatai vetik talán a legnagyobb érzelmi hullámokat és a "túl jón és rosszon" helyzetében nem marad más szava a szólóját mondó embernek, hogy Istent hívja - aki lehet, hogy van, lehet, hogy nincs - segítse őt a halálba. Az elmúlt tíz esztendő magyar prózájának kiemelkedő darabja a könyv; a tartalom is, a forma is figyelemre méltó remeklés.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez