Heinrich von KLEIST

ELBESZÉLÉSEK

Heinrich von Kleist életműve, drámaírói és elbeszélői oeuvre-je az idők múlásával egyre nő. Korábban csak egynek számított a német nagyromantika első vonalának alkotói közt, később a legnagyobbá avanzsált közülük, újabban egyre többen vélik úgy, hogy a világirodalom legnagyobbjai, Dosztojevszkijjel egyenrangú főszereplői közül való. Drámái is, elbeszélései is többször megjelentek magyarul, ezúttal a kiadásnak az ad külön rangot és jelentőséget, hogy a szerkesztő-összeállító, és útmutatásai nyomán a fordítók is, az eredeti szövegekhez nyúltak vissza. Tudnivaló, hogy Kleistet hazájában is mindig csonkítva, módosítva, stilizálva, jószándékúan bár, de meghamisítva adták ki szinte napjainkig (1995). Az újabb, hermeneutikai filológiai elvek hatására jelenhetett csak meg Kleist is az autorizált eredetihez hűen, a németen kívül először e kiadás jóvoltából magyarul is. A nagy novellákat (Kohlhaas Mihály; O. márkiné; A chilei földrengés; Eljegyzés Santo Domingón; A locarnói koldusasszony stb.) szinte minden irodalomkedvelő ismeri, szereti. Nekik is újdonság lesz azonban az új fordításokban, az eredeti szövegükhöz hű szövegezésben és interpunkciókban újraismerkedni velük. Kleist ugyanis iszonyúan sokat bízott a mondatrendre, a gondolatok tagolására, a szövegszerkesztés alsóbb, másoktól sokszor elhanyagolt vagy közömbösnek tekintett régióira is. Csak a posztmodern prózán iskolázottak váltak érzékennyé az ilyesmire, csak ma látható át, milyen is az igazi, hamisítatlan Kleist. A kiadás a magyar szövegtudomány nagy tette és diadala, a könyv egy új, minden eddiginél hitelesebb és hűbb Kleistet revelál.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez