KODOLÁNYI János

OJBARSZ FUTÁSA

Kodolányi a keresztény Európában keresi és jelöli meg a magyarság helyét, történelmi hivatását, de a keleti rokonnépek lelkében és a magyar népkultúrában megőrzött ősi hagyományokhoz is ragaszkodik a "megmaradás" feltételeként. A ciklus elkészült részei a kalandozó magyarság súlyos vereségei után, a későbbi Szent István apjának, Gézának fejedelemmé választása esztendejében játszódik. Éppen Géza hatalomra kerülésének szakrális pillanatában lesz vérbosszú áldozata a legtekintélyesebb törzsfők egyike, a somogyi Tar Szerénd. Fia, Koppány (a regény Ojbarsza) atavisztikus erőknek engedelmeskedve megöli apja gyilkosát. Életre-halálra menő hatalmi vetélkedés veszi kezdetét a harcias pogány törzsek között, előre vetítve a keresztény Nyugattal kötendő béke politikáját elfogadó központi hatalom győzelmét. Ennek a válságnak és történelmi fordulatnak baljós drámai nyítánya az Ojbarsz futása. A regényciklusban a homéroszi-hésziódoszi életképek időtlen nyugalmú epikája itt fordul át a jövő lehetőségeire nyitott izgalom szakaszába. A néprajzi és szociográfiai, "hungarológiai" tudáshoz itt zárkózik föl látványosan a modern lélektan, etnológia és teológia kérdései iránti zaklatott érdeklődés, amely Freud és Jung, valamint a keresztény egzisztencializmus szellemében világít be egy - időben távoli - korszakforduló szellemi zűrzavarában élő, kivételes képességekkel megáldott, sámánként és "politikusként" is elhivatott kamaszhős tudatába és tudatalattijába,ésszel követhető motívumaiba és "irracionális" látomásaiba, álmaiba. A rutinos történelmiregény-olvasó a teljes előzmény ismeretében különleges örömre számíthat, ha kézbe veszi az Ojbarsz értékes kiadását; aki most ismerkedik Kodolányi látomásával, a 10. századról; jól jár, ha a Pogány tüzek második kötete ötödik fejezetét figyelmesen végigolvassa.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez