KODOLÁNYI János

AZ ÉGŐ CSIPKEBOKOR

A mű szerkezetileg négy részre ("könyvre") tagolódik. Az író e terjedelmes művében a Bibliához, az Ótestamentum mítoszrendszeréhez fordul és Mózes (a műben: "Mósze") életét dolgozza fel, rekonstruálja a maga egyéni és sajátos hangulatú módján. Az első két részben Kodolányi Mózes gyermekkorát, ifjúságát és férfiváérését írja le, Eknaton (a reformer és új hitet alapító) fáraó korának eseménydús miliőjébe helyezve. A harmadik és negyedik könyv kereteként az Egyiptomba "deportált" zsidók kivonulásával, (szervezett és rendezett menekülésével), a pusztában való bolyongásukkal, az Ígéret Földje keresésével foglalkozik. Az író búcsúszavában fejti ki a végső tanulságot, mely szerint a külső világgal és a belső ellentétekkel vívott küzdelemben az emberek felemésztődhetnek, de erőfeszítéseik mégsem haszontalan, mert a nép magába fogadja áldozatukat és megerősödik általuk. E mondanivaló jegyében fejeződik be a regény is: Mózes-Mósze meghal (nem is akárhogy, hisz saját népe pusztítja el), ám örökét átveszi egy új, ugyancsak hivatott népvezér: Jósuah. Az ő dolga befejezni Mósze művét és a népet eljuttatni az Ígéret Földjére.

Az író a gyönyörű, plasztikus tájleírásokkal kitűnően érzékelteti, hogy a helyszín, a vidék és éghajlat magukba rejtik a "csodák" lehetőségét. Kodolányi Mózes származását tekintve nem követi szorosan a Biblia szövegét. A Freud-Thomas Mann feltevést fogadja el, mely szerint Mózes egyiptomi királyi sarj, III. Amenhotep fáraó lányának, Szetamonnak törvénytelen gyermeke. Mózes csodálatos alakját színes mozaikból építi fel; lenyűgöző egyéniségét, nagy tudását, a széthulló törzsekből népet formáló vezéri egyéniséget emeli ki. Különösen szeretettel alkotta meg a Mózes környezetében élő nők alakját: a szülőanyát, Szetamont, a nevelőanyát, Jozabét, Ciporát, a feleséget és Mirjamot, a nővért. A korszak bonyolult, nagy eseményeinek ábrázolása olyan meggyőző és izgalmas, hogy az olvasónak végig az az érzése, mindez csak így történhetett, és sohasem érez hajlandóságot az olvasás megszakítására.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez