KORNIS Mihály

DRÁMÁK

Kornis Mihálynak, napjaink egyik legeredetibb hangú és dramaturgiájú színpadi szerzőjének hat drámáját fogja össze a kötet. A Halleluja, jóllehet számos szereplője van, tulajdonképpen két figurára, Lebovicsra és nagyapjára épül, az ő "szövegeikből", visszaemlékezéseikből, fantáziálásaikból áll össze a dráma. Az asszociációsorok, az igazi és ál-látomások és a banalitást árasztó közhelysorozatok - a történelmi tapasztalatok művészi megidézésén keresztül - a jellegzetes magyar átlagéletről tudósítanak. A Büntetések a Halleluja párdarabjának tekinthető. Ebben a műben sincs - a megszokott értelemben vett - színpadi cselekmény, ez is szövegekből "áll össze", ám amíg az előző mű a mindennapiság költői "kibeszélése", addig ez a Kafka-szövegekből összemontírozott dráma a szorongások, kényszerképzetek és elfojtások "fenomenológiáját" adja. A Kozma tekinthető a leghagyományosabb drámának, három meztelenül napozó, a strandon iszogató nő zavaros "szövegeléséből" bomlik ki a magyar történelem ismert cikk-cakkjainak a mában is továbbélő jelenléte. Kornis Mihály az enyhén porosodó, Körbe-körbe című Arthur Schnitzler darabot fölfrissítette, így született meg a Körmagyar, amely az eredeti mű szerkezetét és dialógusait követi, ám a szerző mégis új darabot írt, mely egyfelől szórakoztató irodalmi játék, másfelől pillanatkép a kilencvenes évek magyar valóságáról. A drámakötet két, egészen új darabja A Kádár- beszéd, és a Kádárné balladája, melyekben a szerző dokumentarista hitelességgel ábrázolja a Kádár János nevével jelzett korszakot, és drámai erővel rajzolja meg az ország első embere, és feleségének alakját, korabeli dokumentumok alapján.
- A kötet az "áthallásokra" fogékony olvasóknak ajánlható.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez