KORNIS Mihály

NAPKÖNYV

Kornis Mihály jelentékeny mű megalkotására vállalkozott-vállalkozik: a mintegy kétszáz oldalas könyv, a végső kétségbeesés lelkiállapotában kántált óriás-monológ - több ezer soros invokációként, valószínűleg felvezetése egy hosszabb lélegzetű, folytatásra váró prózaírói munkának. A Napkönyv - amely a HOLMI című folyóirat számára készült folytatásokban - tulajdonképpeni témája: az író, "Történetünk hőse" viszonya az abszolútumhoz, a létezés teljességéhez, ami Isten jelenlétének felfedezése a maga életében: "A szerelmemet akarom megírni [.] A találkozásainkat, a bonyodalmas Történetünket.". Kornis számára az elhagyott, meggyötört kutya motívumán keresztül - "Aki már feladta. Mikor megmenekült." - értelmeződnek a bűnösség, az önmegváltás, a hűség, a hűtlenség fogalmai. A kötet egészében mindvégig jelenlévő alapkérdés, az írás mint isteni kegyelem ("ami jönni fog, és aminek jönnie kell, az alapja és oka annak, ami van") és mint a szerző személyes, egzisztenciális problémája ("tizenöt éve nem tudom megírni A KÖNYVET") - az éjjel-nappal állandó fogalmazáskényszer s a "Nem tudok írni" érzésének együttállása. A legkülönfélébb hangokon megszólaló lírai indíttatású, epikába (esetleg drámai jelenetezésbe) torkolló önalalízis és az arra "rácsapó" (ön)irónia kompozíciója adja Kornis én-prózájának tárgyilagosságát, félelmetes őszinteségét. Az individuum keresése, kimondásának kísérletei a főváros mítoszi színtereibe ágyazódnak: a privát családtörténetből mitológia lesz ("Tömött árnyékvilág") a "hétköznapi" most-véletlenek, a hallucinációk és víziók kaotikus összemosódásában, egymásra játszásában. A következetesen alkalmazott elbeszélői nézőpontváltások, az egyes szám harmadik személyben az egyes szám első személyű beszéd pontatlanságainak szüntelen beismerése, a szinte megkettőzött én-ként létezést, ezt a huszadik századi kelet-közép-európai értelmiségre oly mélyen jellemző attitűdöt sűríti nyelvi formákba. - ".a hihetet- lensége miatt akarok hinni a megújulásomban" - olvasható a szövegben egy helyütt.
Kornis Mihály újjászületése maga a Napkönyv, ami kortárs irodalmunk egyik nagyszabású vállalkozása.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez