Reinhart KOSELLECK

AZ ASZIMMETRIKUS ELLENFORRADALMAK TÖRTÉNETI-POLITIKAI SZEMANTIKÁJA

A modern, hermeneutikai történetelmélet és történetfilozófia egyik legnagyobb tekintélyének egy igen fontos - első megjelenése (1975) óta nemzetközi hírűvé vált - tanulmányát tartalmazza a kötet. Koselleck ezzel az írásával vált a történelmi szemantika mai értelemben vett diszciplínájának, vagyis a hagyományos fogalomtörténet-írást megújító irányzatnak megteremtőjévé és egyben klasszikusává is. Munkájában azokat az átfogó, vagyis az egész emberiségre vonatkozó fogalompárokat, pontosabban e fogalompárok legfontosabbjait vizsgálja, amelyek "aszimmetrikusak", vagyis egyik elemükben egyértelműen pozitívak, másik elemükben "kirekesztőek", pejoratívak, negatívak (ezért aszimmetrikusak, szemben az érték hangsúlytalan fogalompárosokkal, mint pl. férfi-nő, gyermek- felnőtt stb.). Koselleck három kiemelkedően jelentős ilyen fogalompárosítást vizsgál, a hellén-barbár, a keresztény- pogány, valamint az ember-nem-ember kategóriákat. E három típus elemzésével bemutathatja azt, hogy miképp keletkeznek, hogyan funkcionálnak és hatnak a mindennapi és a tudományos gondolkodásban az ilyen ellenfogalmak. Természetesen további ilyen ellenfogalmakra is utal, ám filológiai vizsgálódásai nem tekinthetők forrásjellegűnek. A tanulmány legfőbb hozadéka természetesen nem az adott fogalompárok beható megvizsgálása, hanem az aszimmetrikus ellenfogalmaknak mint történelmi és történelemfilozófiai kategóriáknak az értelmezése. Az írás meglehetősen nehéz olvasmány, a szerző jelentős történelmi és filozófiai műveltséget tételez fel olvasóinál. A téma fontossága, napjainkbeli aktualitása miatt azonban - nemcsak szakembereknek, hanem minden filozófiailag művelt olvasónak is érdemes elolvasni.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez