KOSZTOLÁNYI Dezső

NOVELLÁK
A léggömb elrepül;  Esti Kornél;  Hét kövér esztendő

A három összetartozó kötet Kosztolányi novelláinak eddig legteljesebb gyűjteménye. Újdonsága, hogy anyagát a keletkezés időpontja szerint adja közre, tehát első ízben tesz kísérletet a Kosztolányi-novellák időrendjének a megállapítására, s ennek a filológiai érdekességnek az egész Kosztolányi-opusz értékelésére kiható esztétikai és irodalomtörténeti következményei is lehetnek. (Így pl. ebből a gyűjteményből kiderül, hogy a Fürdés című novella, amelyet az irodalomtörténet eddig az érett Kosztolányi egyik csúcsteljesítményeként értékelt, valójában fiatalkori írás.)

Ebben a műfajban valósult meg a legteljesebben költő és prózaíró jelenlétének remek egyensúlya, amelyben - hol álarcok mögé bújva, hol pedig meztelenül - nyilatkozik meg a "homo aestheticus" humanizmusa, végtelen érzékenysége és részvéte minden emberi jelenség iránt, amellyel oly mélyen belelátott boldogtalan testvérei, a szenvedők, a hajótöröttek, az életből száműzöttek szívébe, s amely "egy idegen életet is éppoly végzetesen szükségesnek érez, mint az önmagáét."

E hatalmas gyűjtemény anyagával szembesülve (amelynek első kötete az 1904 és 1924 között írt novellákat tartalmazza, a második az Esti Kornél novellákat, a harmadik pedig az 1925-től haláláig írt termést), félévszázad távolából még inkább érzi az olvasó annak az igazságát, amit Ottlik Géza állapított meg róla, hogy ti. "számára az írás az élettel egyenrangú cselekvés volt, mint Goethe vagy Gide számára, mint minden nagy író számára", s hogy Kosztolányinak éppen ebben a műfajban sikerült igazán megvalósítania alteregójának, Esti Kornélnak az ars poetikáját: olyan írónak mutatkozik, aki valóban "a lét kapuin dörömböl, s a lehetetlent kísérli meg."

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez