Kosztolányi Dezsőné HARMOS ILONA

TÜZES CIPŐBEN

Kosztolányi Dezsőné háborús emlékirata 1948-ban jelent meg először a Káldor Könyvkiadónál. Két korábbi műve, a Kosztolányi-életrajz és a Burokban születtem című a közelmúltig kéziratban heverő visszaemlékezés elkészülte mögött is hasonló motivációt sejthetünk: mindkettő tragikus események, nehezen túlélhető életszakaszok nyomán íródott. Az emlékíró egyszerre elégíti ki ezekben a művekben egymástól elválaszthatatlan irodalmi és pszichológiai szükségleteit: az írás fontos önkifejezési eszköz számára, ugyanakkor lehetővé teszi az események megőrzését, elhelyezését és megértését. A műben elénk táruló anyag kétségkívül dokumentumértékű, valós eseményekből áll össze, ugyanakkor a művészi forma és szerkesztésmód arra utalnak, hogy a szerző tovább akart lépni az események egyszerű rögzítésénél. A könyv néhány évvel korábbi, egészen friss emlékeket dolgoz fel: az 1944 március 15-ével induló háborús év történetét. A közelmúlttal párhuzamosan gyermekkori emlékek is felbukkannak, amelyek már a Burokban születtem szövegében is olvashatóak. Ugyanúgy fokozottan személyes jellegű szöveggel állunk szemben, mint a Burokban születtem vagy a Kosztolányi-életrajz esetében; ez a személyesség nem csupán abban nyilvánul meg, ahogyan saját magáról beszél, hanem abban is, ahogyan környezetéhez viszonyul. Önmagát szinte mindig a környezetével való kapcsolatában ábrázolja. Két legfontosabb pólusa ennek a kapcsolatrendszernek a háborús társadalmi-politikai környezet, illetve Kosztolányiné fia, a huszonkilenc éves Ádám (a könyvben Iván) - az ellenséges külvilág, és a hozzá legközelebb álló személy, akivel kölcsönös egymásrautaltságban rendezkednek be a túlélésre.
A művet nem elsősorban irodalmi eredetisége teszi maradandóvá: olyan események dokumentuma, amelyek közelebbi megértéséhez, hitelesen átélhetővé tételéhez sokan forgathatják haszonnal.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez