KÖLCSEY Ferenc

KÖLCSEY FERENC ÖSSZES VERSEI

Kölcsey életművében a versek száma nem nagy: ez a kiadás mindössze másfélszáz költeményt tartalmaz. Azt, hogy a vékony kötet mégis milyen értékeket rejt, milyen tanulságokkal szolgál a mai olvasónak is, csak úgy ismerhetjük fel, ha a verseket olvasva felfejtjük a romantika díszítményeinek "rózsaláncát", a napjainkra elavultnak érzett hasonlatfüzért, és engedjük, hogy a veretes szavakból, az "étheri tűz, báj s hang" (Ajánlás) zenéjéből az örökérvényű igazságok hassanak ránk. Ha elfogadjuk, amit önvallomásában a költő magáról hangoztat: "Büszke magyar vagyok én, keleten nőtt törzsöke fámnak... " (Kölcsey), mindjárt átélhetőkké válnak hazafiúi érzelemtől fűtött lelkes szavai, jelmondatokká nemesedett igéi "Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül!" (Huszt), "A haza minden előtt!" (Emléklapra), a Berzsenyit visszhangzó sorok: "Romlasz magyar nép, romladozol hazám, / És lassan ötlő féreg emészt belől..." (Rákos): élő tanulságként szolgálhatnak. A költő Kölcsey nemcsak a korai magyar romantikának (egyesek szerint preromantikának), hanem a magyar költészet egész történetének is egyik legnagyobbja. Görög és német mintákon tájékozódó poétikájának szellemében a költő a magyar líra legszebb "éteri" költeményeit, a magyar népdal tanulmányozása eredményeképpen a múlt század néhány legjelentősebb műdalát, filozofikus szellemű patriotizmusa kifejezéseképp pedig a klasszikus magyar irodalom néhány abszolút remekművű hazafias énekét alkotta meg (A Holdhoz; Géniusz száll; Csolnakon; Himnusz; Zrínyi dala; stb.).

A leghíresebb prózai munkája, Kölcsey Kálmánhoz intézett Parainesis pedig a gyakorlati életbölcsesség, a filozofikus pedagógiai traktátus és a szellemi végrendelet teljesen egyéni remekműve.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez