KUKORELLY Endre

H.Ö.L.D.E.R.L.I.N.

Kukorelly Endre arról vall, természetesen túljátszott cinizmussal, titkolt, ám annál mélyebb áhítattal, hogy véletlenül kapván egy német nyelvű Hölderlin-kötetet, annak "körülírására", újraírására érzett indíttatást. A verseskötet valóban Hölderlin művei, sorai, töredékei, idézetei stb. köré épült. Látszólag mi sem lehet istenkísértőbb, mint a görögösen klasszikus, szentként tisztelt Hölderlin-sorokat ütköztetni, kommentálni, újraírni Kukorelly módra, vagyis prózaian, hétköznapian, tipográfiai konstrukciókkal, záró- és elválasztójelekkel megspékelve, blaszfémikus hasonlatokkal földre rántva, "szent" őrületeit parafrazeálva előadni.
Valójában a dolog sokkal összetettebb és bonyolultabb, egyúttal művészileg termékenyebb is. Kukorelly - talán nem függetlenül az újabb Hölderlin-szakirodalomtól, de talán egyéni iniciatívából, konzseniális felismerésekből - újraértelmezi Hölderlint. Nem a szakrális költőt, nem Hellász szinte megszállott rajongóját, még kevésbé a bolond lírikust, de legkevésbé a Goethe-kor klasszikusát állítja előtérbe, hanem a különös, egyedi-egyszeri kapcsolatok és kapcsolások költőjére figyel. Ezekhez a kapcsolódásokhoz adnak kitűnő kommentárt, de persze sokkal többet is - ragyogó, nagyszerű Kukorelly-verseket - a kötet darabjai. Amiként Hölderlin - messze megelőzve és anticipálva is túlszárnyalva a szürrealista asszociáció-verseket - nemcsak szavakból, de meggyökeresedett szókapcsolatokból, szinonimákból építkezett, akként Kukorelly is közhely-blokkokból rakja ki szövegvariációit, banális mondásokból, negyed- és fél frázisokból a maga hasonlíthatatlanul eredeti, sokkoló szövegverseit. Ha e két szövegminta érintkezik - márpedig az egész kötet ezekre az érintkezésekre épül -, akkor egészen különös hatások csiholódnak ki, egészen új, remek költészet születik: talán Kukorelly - eleddig - legjobb kötete. - Minden igazi költészetkedvelő olvasónak melegen ajánlandó. (Német nyelvtudás nem kötelező, de nem árt, tekintettel a Hölderlin-sorok bőségére.)

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez