KUNZMANN - BURKARD - WIEDMANN

FILOZÓFIA SH. atlasz.

Az SH atlaszok sorozatának sajátos, társaihoz nemigen hasonlító a Filozófia című kötet. E munkában, a tárgy természetéből adódóan, nem volt lehetséges az adott tudomány mai, modern állapotát, legújabb kutatási eredményeit összefoglalni. A szerzők-összeállítók azt sem vállalták, hogy a - különböző történelmi korszakokban keletkezett, de ma is operatív - legfontosabb filozófiai kategóriák szerint rendezzék el anyagukat, hanem a leghagyományosabb megoldáshoz folyamodtak, a filozófiát úgy mutatják be, mint a filozófusok, még csak nem is mint a filozófiai problémák egymásutánját, történelmi sorát. Az atlasz tehát lényegében filozófiatörténet, amely az ókori kelet gondolkodóitól a görög antikvitás bölcselőin keresztül a középkor, újkor, legújabb kor filozófusaiig tekinti át a legnagyobbak munkásságát. Egy-egy filozófus tárgyalása érinti a legfontosabb életrajzi adatokat, felsorolja a főbb munkákat, majd - számos idézet felhasználásával - bemutatja az adott filozófus legfontosabb téziseit, kategóriáit, elgondolásait. A mű szándékai szerint "elfogulatlan" objektív tükör kíván lenni, ám ez természetesen megvalósíthatatlan, a szerzők nemcsak azt nem rejthetik véka alá, hogy lényegében a mai angolszász neopozitivizmus és nyelvfilozófia szemszögéből értelmezik az egyetemes filozófiatörténetet, de időnként furcsa elfogultságokról is tanúbizonyságot tesznek (pl. Nietzschét "különc zseninek" nevezik, a hermeneutikát egészen kis térre szorították, viszont a matematikai logikát alaposan, kimerítően tárgyalják, Nicolai Hartmann-nal szemben előnyben részesítik Whitehead-et stb). Minden hiánya, furcsasága ellenére az atlasz jó szolgálatot tesz az elemi szintű filozófiai ismeretterjesztésben.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez