Alekszander KUPRIN

VEREM

Kuprin az orosz naturalista próza képviselője. Tehetsége főként jellem- és környezetábrázoló, valamint hangulatteremtő készségben öszpontosul.
Az író ebben a regényében egy dél-oroszországi város, Kiev vöröslámpás házairól, elsősorban Anna Makarovna házáról és lakóiról ad részletes képet. Ez a tabló három fontosabb történetre: a nyilvános házba való visszahullás szükségszerűségét jelképező Ljuba, a betegség elől a halálba menekülő Zsenyka és a bűnözés felé kitörni készülő Tamara történetére bontható tovább. A népes és jól egyénített szereplőgárda, valamint a gondos környezetrajz nem hagy kétséget az olvasóban arról, hogy az író embertelennek tartja és megveti a korabeli polgári társadalmat, de kiutat, megoldást nem talál. Ezért a mű szomorú, sőt leverő olvasmány. Témája miatt mégis számítani kell rá, hogy sokan fogják keresni. A könyvtárosnak ügyelni kell, hogy csak azok kezébe kerüljön, akik már túl vannak a serdülés és az irodalmi érés korán. Kuprin zolai szókimondással próbálja százezrek szemét felnyitni és százezrek lelkét megvilágítani, hogy mindenki megértse, milyen szörnyű társadalmi körülmények szülik a prostituciót.

Vissza a főoldalra    * * *    Vissza a kereséshez